מינוי מגשר מהו"ת מתוך רשימת המגשרים הכללית – רשימת המגשרים שלא בענייני משפחה – רשימת המגשרים המלאה

רשימת המגשרים שלא בענייני משפחה (או בשמה הנרדף רשימת המגשרים הכללית) גובשה ומנוהלת על ידי יחידת הגישור בהנהלת בתי המשפט.

רשימת המגשרים הכללית כוללת מאגר של מגשרים מקצועיים ומוסמכים שנבחנו ועמדו בהערכה מקצועית של הנהלת בתי המשפט, וכן הוגדרו על ידה כבעלי מיומנויות מעשיות הנדרשות לניהול הליך גישור וככשירים על פי תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), תשע"ח-2017.

מגשר הנמנה בתוך רשימת המגשרים הכללית נקרא גם מגשר מהו"ת.

הממונה ביחידת הגישור יהיה אחראי על מינוי מגשרי המהו"ת, מתוך רשימת המגשרים בלבד, לצורך קיום וניהול פגישת המהו"ת, פגישת מידע היכרות ותיאום בה, בין השאר, יבחן מגשר המהו"ת ביחד עם בעלי הדין את האפשרות ליישב את הסכסוך מחוץ לבית המשפט, בדרך של גישור.   

מינויו של מגשר המהו"ת יבוצע, על ידי הממונה, לא יאוחר מ- 20 ימים לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון, וייבחר מתוך רשימת המגשרים הכללית על פי השיקולים הבאים:
1. תחומי התמחותו של מגשר המהו"ת.
2. אזור פעילותו.
3. שפה אותה דובר.
4. מאפיינים מיוחדים הנדרשים לצורך ניהול הגישור בתביעה הספציפית.

רשימת המגשרים תפורסם באתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים (www.gov.ilותכלול, בין השאר, את שם המגשר, מקצועו והתארים האקדמיים שברשותו, הנושאים בהם מתמחה, אזורי פעילותו והשפות אותן דובר. 

מייסדת מרכז גישור WeAgree, מגשרת ועו"ד שיר עדני צור, הנה מגשרת מהו"ת מוסמכת מטעם הנהלת בתי המשפט.

להתייעצות ראשונית ללא עלות או לקביעת ישיבת גישור  – צרו קשר עכשיו.