פרסום רשימת המגשרים המלאה – רשימת מגשרים חיצוניים – רשימת המגשרים שלא בענייני משפחה – רשימת מגשרי מהו"ת

רשימת המגשרים הכללית תפורסם באתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים (www.gov.ilותכלול, בין השאר, את שם המגשר, מקצועו והתארים האקדמיים שברשותו, הנושאים בהם מתמחה, אזורי פעילותו והשפות אותן דובר.

להערכתנו, רשימת המגשרים הכללית תמנה כ- 300 מגשרי מהו"ת מוסמכים מטעם הנהלת בתי המשפט. מגשרי המהו"ת שיכללו ברשימת המגשרים נבחרו בקפידה, רק לאחר שעמדו בהצלחה שלבי מיון רבים, ונמצאו כשירים מקצועית ואישית על ידי הנהלת בתי המשפט לניהול הליך גישור.

המגשרים המנויים ברשימת המגשרים החיצוניים של הנהלת בתי המשפט, מתחייבים לשכר טרחה מרבי בעד שעת גישור שמתקיימת בעקבות ישיבת מהו"ת של 400 ש"ח + מע"מ לכל צד, ולא יותר מ-1,200 ש"ח + מע"מ, אם משתתפים בגישור למעלה מ – 3 צדדים. כמו כן, מתחייבים לנהל את פגישת המהו"ת ללא כל עלות.

לפירוט אודות הכשירות הנדרשת להיכלל ברשימת המגשרים החיצוניים ניתן לעיין בתקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), תשע"ח-2017.

להתייעצות ראשונית ללא עלות או לקביעת ישיבת גישור  – צרו קשר עכשיו.