כל מה שצריך לדעת על פגישת מהו"ת בהתאם לתקנות גישור החדשות

פגישת מהו"ת היא ראשי תיבות של פגישת מידע, היכרות ותיאום, בה מגשר מהו"ת נפגש עם בעלי הדין עצמם (ורשאים גם להצטרף עורכי דינם), לבחינת האפשרות ליישב את הסכסוך נושא התביעה באמצעות גישור.

מה מטרת פגישת המהו"ת?
מגשר המהו"ת יסביר לבעלי הדין את עקרונות פגישת המהו"ת וכן יספק את כל המידע אודות הליך הגישור (כיצד מתנהל, מה הם היתרונות הגלומים בהליך הגישור). בנוסף, תתבצע היכרות בין המגשר לבעלי הדין ובין בעלי הדין עצמם (שלעיתים זו תהיה פעם הראשונה שנפגשים או שומעים את הצד השני, ממקור ראשון). מגשר המהו"ת יציג את עצמו ואת סמכותו וכן יבקש מן הצדדים להציג את המחלוקת שהתגלעה והובילה אותם לאותה נק' זמן. תיאום – מגשר המהו"ת יבחן עם בעלי הדין את הנושאים העיקריים שבמחלוקת ואת האפשרות להסדיר את המחלוקת בהליך גישור. בסיום פגישת המהו"ת ועד 14 ימים לאחריה תימסר הודעה על ידי מגשר המהו"ת לבית המשפט בדבר קבלת הסכמת בעלי הדין ליישוב הסכסוך בדרך של גישור או בדבר החזרת התיק לבית המשפט.

באילו תביעות תתקיים פגישת מהו"ת על פי התקנות החדשות?
כל תביעה שהוגשה לבית משפט השלום וסכומה או שווי נושאה עולה על 40,000 ש"חלמעט:
1. הליך שהוגש בהסכמת בעלי הדין.
2. תביעה לפינוי מושכר.
3. תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים, לפי סעיף 77 לחוק.
4. תביעה לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001.
5. תביעה שנקבעו לגביה סדרי דין מיוחדים בחיקוק אחר.
6. נשיא בית המשפט, או שופט שמינה לכך, ולעניין השתתפות בפגישת מהו"ת אף הממונה, התיר לבעל דין, מטעמים מיוחדים, שלא לפעול לפי הוראות הנוגעות לפגישת מהו"ת.

מתי פגישת המהו"ת תתקיים?
במסגרת ציר הזמן פגישת המהו"ת תקבע לאחר הגשת כל כתבי הטענות ולאחר קיום הדיון המקדמי בין בעלי הדין לפי התקנות, ותוך 30 ימים ממועד המצאת ההודעה על מינוי מגשר המהו"ת, על ידי יחידת הגישור.

חובת התייצבות של הצדדים עצמם בפגישת המהו"ת
דינה של פגישת המהו"ת כדין דיון בבית המשפט. משמע, אי התייצבות לפגישת מהו"ת עלולה להוביל לפסיקת הוצאות של מגשר המהו"ת וכן הוצאות בעלי הדין שהתייצבו, להוראה של בית המשפט להתייצב לפגישה, להתליית ההליך המשפטי עד התייצבות כנדרש ואף למחיקת התביעה.

מייסדת מרכז גישור WeAgree, מגשרת ועו"ד שיר עדני צור, הנה מגשרת מהו"ת מוסמכת מטעם הנהלת בתי המשפט.

להתייעצות ראשונית ללא עלות או לקביעת ישיבת גישור  – צרו קשר עכשיו.