הכרה בכוחו של הגישור בארה"ב

בישראל, בשונה מארה"ב, טרם הכירו בכוחו האמיתי של הליך הגישור. גישור הנו יעיל וחסכוני עשרות מונים מניהול הליך משפטי. שלא לדבר על החיסכון בזמן ואנרגיות. 

אחת הסיבות לכך היא פועלו של ארגון שהוקם ללא מטרות רווח בשם CPR (International Institute for Conflict Prevention & Resolution) שאחת ממטרותיו היא עידוד השימוש בדרכים חלופיות לפתרון סכסוכים בין גופים עסקיים. הצלחת הארגון באה לידי ביטוי בעריכת 2 אמנות מרשימות שנולדו מתוך הכרה בכוחו של הליך הגישור:

אמנת פירמות עוה"ד – אמנה עליה חתמו כ- 1,500 פירמות של עורכי דין, המבכרים את האפשרות לפתור סכסוכים מחוץ לבית המשפט. הפירמות החתומות מתחייבות להעלות את המודעות בקרב עורכי הדין במשרדם אודות הדרכים החלופיות ליישוב סכסוכים, לבחון עם לקוחותיהם את האפשרות, הזמינות והכדאיות ליישוב הסכסוך בדרכים אלו, במטרה שהלקוח יוכל לשקול בחיוב ולבחור במודע ובתבונה את הליכיו וניהול סכסוכו. 

אמנת התאגידים – אמנה עליה חתמו כ- 4,000 חברות ותאגידים, המהווים כ-⅔ מהתל"ג בארה"ב ע"פ כתבה מעיתון דה מרקרבמסגרתה התחייבו התאגידים לבחון תחילה את האפשרות לפתור את הסכסוך בדרכים חלופיות מחוץ לבית המשפט, וזאת טרם הגשת תביעה, מתוך הבנה והכרה כי פנייה לדרכים חלופיות לפתרון סכסוכים, בניגוד לתביעה בבית משפט, היא יעילה יותר ועשויה לחסוך להם סכומי עתק. 

לצערנו, בישראל, בשנת 2003, נעשה ניסיון ליצור אמנה דומה, אך זו אינה צלחה במבחן המציאות ולא השפיעה על אופן ניהול הסכסוכים.  

כולנו תקווה שעם תקנות סד"א החדשות, המעצימות את הגישור ככלי לפתרון סכסוכים בקרב ציבור המתדיינים, תאגידים בעלי עסקים וחברות בישראל, ולא פחות חשוב קהילת עורכי הדין, יכירו בהליך הגישור ככלי המיטבי שהוא לפתרון סכסוכים עבור כל הצדדים, עוד קודם להגשת תביעה לבית המשפט.

ניסיון לפתור סכסוך בדרך של גישור, גם אם סיכוייו נראים קלושים, הוא אבן דרך שצדדים לסכסוך חייבים לעבור למען עצמם. עלותו (המזערית לעומת ניהול הליך משפטי או בוררות) ומשכו (שעות) אינם ישפיעו בשום אופן לרעה, אך יכולים לתרום משמעותית לסיומו. 

להתייעצות ראשונית ללא עלות או לקביעת ישיבת גישור  – צרו קשר עכשיו.